CEL

Uczczenie obecności Żydów w Polsce poprzez fundowanie dzieł sztuki, których autorami są uznani artyści, i udostępnianie ich szerokiej publiczności.

ZASADY

Powołano niewielki komitet złożony ze znanych i wpływowych osób i założono Fundację. Została ona zarejestrowana w Warszawie w maju 1991 r.

Przyjęto cztery podstawowe zasady:

Po pierwsze, ma to być gest Polaków wobec Żydów, którzy przez wieki dzielili z nami historię i wnosili swój wkład w rozwój polskiej kultury i gospodarki.

Po drugie, będzie to całkowicie prywatne przedsięwzięcie i nie będziemy zabiegać o pieniądze z funduszy publicznych.

Po trzecie, będziemy upamiętniać polskich Żydów dziełami sztuki o najwyższych i trwałych wartościach estetycznych.

Po czwarte, inspiracją tych dzieł będzie Stary Testament, który jest świętą księgą zarówno dla Chrześcijan, jak i Żydów.